PRIVAATSUSPOLIITIKA

 1. PrivaatsuspoliitikaI Mõisted
  1. Müüja– Krismar tekstiil OÜ, registrikood 11686957 , juriidiline aadress Hommiku tn 2a Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald Pärnu maakond 86305 Klienditeeninduse number +372 56 613 877;
  2. Naphome.ee– elektrooniline pood aadressil https://www.naphome.ee;
  3. Klient– 1) füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega; 2) alaealised isikud, sealhulgas 14–18aastased,  kellel on vaja eestkostja nõusolekut tehingute tegemiseks, välja arvatud juhul, kui nad otsustavad ise oma sissetuleku üle; 3) juriidiline isik; 4) kõik eelpool nimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajad;
  4. Koostööpartner– juriidiline isik: 1) kaupade või teenuste pakkuja naphome.ee e-poes; 2) ühiste projektide või tegevuste läbiviija veebilehel või mistahes meediakanalis, mis on naphome.ee-ga koostöös valminud ning avaldatud;
  5. Naphome.ee kontod– naphome.ee kontod sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter, LinkedIn jms, mis annavad teavet naphome.ee e-poe toodete ja teenuste kohta;
  6. Teenused– kõik naphome.ee poolt kliendile pakutavad teenused;
  7. Küpsis (cookie)– väike fail, mis saadetakse e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;
  8. Brauser– veebilehtede sirvimise programm, mida on võimalik kasutada veebis või isiklikus arvutis;
  9. Isikuandmed– mistahes füüsilise isiku kohta käiv informatsioon, mille kaudu on võimalik isikut kindlaks teha, sealhulgas sellistele andmetele nagu nimi, isikukood, kontaktandmed.
  10. Isikuandmete kontrollija– naphome.ee;
  11. Privaatsuspoliitika– Müüja poolt kinnitatud dokument, mis sätestab naphome.ee veebilehe kasutamiseks loodud põhireeglid andmete kogumiseks ja isikuandmete säilitamiseks;
  12. Administraator– isik, kes on vastutav naphome.ee juhtimise eest;
  13. IP-aadress– internetiprotokolli kohane arvutite ja muude arvutivõrgus toimivate seadmete omavaheliseks suhtlemiseks avalikus arvutivõrgus vajalik ülemaailmselt või kohtvõrgus unikaalne aadress, mis on sarnane maja- või telefoninumbriga;
  14. Müügitingimused– kinnitatud “naphome.ee e-poe müügieeskirjad”
  15. Otseturundus– tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile naphome.ee kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.
  16. Tulemuslikkuse analüüs– naphome.ee poolt äritegevuse raames teostatud analüüs müügitulemuste kohta. Analüüsi käigus võrreldakse erinete kaupade müügiedukust erinevate sihtgruppide, vanusegruppide, piirkondade jms lõikes.

  II Üldsätted

  1. Naphome.ee Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse veebipoe naphome.ee teenuseid.
  2. Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.
  3. Klient kinnitab naphome.ee lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav naphome.ee lehel. Iga muutus, mis Privaatsuspoliitikas läbi viiakse, ilmub teadaandena avalikult ka naphome.ee lehel. Lisaks annab iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib naphome.ee-s müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.
  4. Kliendil on võimalik naphome.ee lehel ost sooritada ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-postiaadress ja kohaletoimetamise pakiautomaat. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.

  III Isikuandmete säilitamise ja kasutamise kord

  1. Klient nõustub teenuse kasutamisel oma ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi, telefoninumbrit ja IP-aadressi naphome.ee-l tulemuslikkuse eesmärgil analüüsimiseks. Kliendilt küsitakse registreerimisel või kauba tellimisel nõusolekut oma ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi, telefoninumbri ja IP-aadressi kasutamiseks ja analüüsimiseks naphome.ee otseturunduse tarbeks.
  2. Juhul, kui Klient soovi pärast kaupade ja/või teenuste soetamist loobuda vastavalt punktis 21 mainitud isikuandmete kasutamist otseturunduseks, siis tuleb kirjutada e-postiaadressile info@naphome.ee või helistada telefonile +372 56 613 877 ning avaldada soovi, et talle edaspidi mitte e-kirju ja/või sõnumeid saata. Antud soov on võimalik täita vaid juhul, kui Kliendil on eelnevalt sisestatud korrektne telefoninumber ja e-postiaadress.
  3. Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada naphome.ee teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates ja projektides). Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil.  Isikuandmeid kasutatakse ja säilitatakse kolm kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.
  4. Müüja kohustub mitteavaldama Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:4.1 kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;4.2 teenuse osutamiseks või naphome.ee Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;4.3 ee Koostööpartneritele eesmärgil tegeleda otseturundusega juhul, kui on täidetud punktis sätestatud tingimus.4.4 õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;4.5 Kliendile kehtivad järgmised õigused:
  5. Kliendile kehtivad järgmised õigused:5.1 esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;5.2 esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;5.3 esitada Müüjale taotlus e-posti teel info@naphome.ee või helistades telefonil +372 56 613 877 , et paluda peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;5.4 mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada naphome.ee lehelt ka kaupu ega teenuseid;5.5 kohe väljendada vastuseisu vastavalt Privaatsustpoliitika punktile III 2 ning mitte nõustuda oma isikuandmete kasutamiseks otseturunduseks.
  6. Kauba vastuvõtmisel käest-kätte tuleb enda isikut tõendada isikut tõendava dokumendiga Müüjale või kauba väljastuspunkti töötajale.
  7. Klient nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse tellimuse täitmiseks, olenemata sellest, kas ta tellib kaupa ja/või teenuseid naphome.ee e-poest või naphome.ee partneritelt. Sealhulgas nõustub Klient, et tema isikuandmed on üle antud Müüja Koostööpartneritele ning ühtlasi annab Klient nõusoleku, et tema andmeid töödeldakse tulemuslikkuse eesmärgi.
  8. Kliendi isikuandmed edastatakse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja teistesse välisriikidesse samadel tingimustel ja samade seaduste järgi nagu on ette nähtud Eesti Vabariigis ning nagu on sätestatud käesolevas Privaatsuspoliitikas.
  9. Müüja säilitab Kliendi isikuandmeid seni, kuni Klient kasutab naphome.eeteenuseid, välja arvatud juhul kui käesolevas Privaatsuspoliitikas on sätestatud teisiti.
  10. Müüja organisatsioonilised ja tehnilised meetmed kindlustavad Müüja poolt Kliendi isikuandmete kaitse igasuguse ebaseadusliku kasutamise eest: isikuandmete ebaseaduslik muutmine, isikuandmete hävitamine ja avalikustamine, isikuandmete vargus. Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse (7) aastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).
  11. Isikuandmeid kaitstakse kaotsimineku ja volituseta kasutamise ja muutmise eest. Isikuandmed edastatakse https:// protokolli kaudu.
  12. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.
  13. Klient nõustub, et Müüjal on õigus hoida tema isiklikke andmeid nii kaua, kui see on vajalik naphome.ee tööks, kui (I) Kliendi andmeid on kasutatud ebaseaduslikel eesmärkidel või (II) on kahtlus identiteedivarguse või muu rikkumise osas, mille tõttu õiguskaitseorganid on algatanud uurimise, (III) kui Müüja täheldab Kliendi poolse õigusliku rikkumise või (iv) isikuandmete säilitamine on vajalik muuks otstarbeks. Need andmed kustutatakse pärast õiguskaitseorganite või volitatud asutuste poolsete juhiste andmist.
  14. Iga taotluse või juhise, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, peab Klient edastama Müüjale kirjalikult ühe järgneval viisil: 1) esitama taotluse või juhise otse Müüjale aadressil Hommiku tn 2a Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald Pärnu maakond 86305 2) saatma taotluse või juhise e-posti teel aadressile info@naphome.ee. Müüja, kes on saanud antud taotluse või juhise, peab hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul
  15. Kliendile vastuse andma ning kas teostama mainitud tegevused või põhjendama oma keeldumist. Vastused ja põhjendused tuleb Kliendile esitada kirjalikul teel.
  16. Diagnoosimaks võimalikke rikkeid või probleeme, on Administraatoril õigus kasutada Kliendi IP-aadressi.

  IV Isikuandmete parandamine, täiendamine ja kustutamine

  1. Klient annab naphome.ee e-poele õiguse koguda, hallata, töödelda ja säilitada Kliendi isikuandmeid vastavalt Privaatsuspoliitikas ja teistes dokumentides sätestatud eesmärkidel.
  2. Nõusolekut andmete kogumiseks, haldamiseks, töötlemiseks ja ladustamiseks on võimalik tühistada. Seda on võimalik teha e-posti teel või muul käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud viisil. Sel juhul lõpetatakse kohe isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui Müüjal on seaduslik õigus Kliendi isikuandmete hoidmiseks ja säilitamiseks, eriti juhul, kui see tagab ohutuse ja turvalisuse ning riigi, avaliku korra ja kuritegevuse ennetamise, et kaitsta muuhulgas riigi majandus- ja finantsilisi huve ning vabadust.
  3. Kliendil on õigus tutvuda oma naphome.ee esitatud isikuandmetega isikut tõendava dokumendi (Eesti Vabariigi kodaniku pass, isikutunnistus või juhiluba) alusel. Selleks, et teada saada, milliseid isikuandmeid naphome.ee-le on edastatud ja mis eesmärgil neid töödeldakse, kellele edastatakse ja kas isikuandmed on täielikud ja õiged, peab Klient eelnevalt kirjutama avalduse vastavalt Privaatsuspoliitikas sätestatud korra järgi. Pärast taotluse kättesaamist tuleb naphome.ee-l vastata Kliendile kolmekümne viie (5) tööpäeva jooksul pärast teate kättesaamist. Sellise teave väljastatakse Kliendile tasuta üks kord ühe aasta jooksul.
  4. Kui pärast isikuandmetega tutvumist selgub Kliendile, et tema isikuandmed on saadud ebaseaduslikest allikatest või neid ei kasutata nõuetekohaselt, on Kliendil õigus pöörduda naphome.ee poole palvega peatada tema isikuandmete töötlemine. Registreerimata Kliendil on valede andmete korral õigus paluda, et tema andmed parandataks nii kiiresti, kui võimalik, kuid mitte hiljem, kui viie (5) tööpäeva jooksul. naphome.ee-l on õigus isikuandmeid parandada, muuta, kustutada või lõpetada nende kasutamine ainult pärast Kliendi isiku kindlakstegemist.
  5. Kui Müüja kahtleb Kliendi isikuandmete usaldusväärsuses, võib Müüja peatada andmete töötlemise ja kontrollida andmete õigsust. Sellist juhtu kasutatakse vaid Kliendi isikuandmete õigsuse kontrollimiseks.
  6. Soovides oma õigusi kasutada, võib Klient pöörduda Müüja poole e postiaadressil info@naphome.ee.

  V Isikuandmete kogumine ja säilitamine

  1. Selleks, et kindlustada naphome.ee e-poe teenuste täielik kvaliteet, kasutab naphome.ee oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi naphome.ee e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida naphome.ee Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.
  2. Naphome.ee kasutab sessiooniküpsiseid, mida kasutatakse iga kord, kui meie veebilehte külastad (näiteks sessiooni info, ostukorvi info). Kasutame sedalaadi küpsiseid, et seostada sinu tegevusi meie veebilehel ning iga sessiooniküpsis kehtib ainult lehitsejasessiooni ajal, pärast mida see aegub. Iga lehitsejasessioon algab siis, kui avad oma veebilehitseja, ja lõpeb siis, kui selle sulged. Pärast veebilehe külastust kõik sessiooniküpsised kustutatakse.
  3. Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:3.1 E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.3.2 Telefoninumber – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.3.3 Andmete edastamine kolmandale osapoolele
  Partneri nimi Aadress Reg kood Kontakttelefon Andmed, mida

  edastatakse partnerile

  Andmete edastamise

  eesmärk

  Omniva OÜ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa,

  Pallasti tn 28, 10001

  12670875 +372 661 6616 Eesnimi, perekonnanimi,

  telefon, e-postiaadress

  Kliendile paki

  kättetoimetamiseks